Zapisnici sa sjednica Programskog vijeća HRT-a 2013.

Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizulanog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.

Izbor članova Vijeća HRT-a Hrvatski sabor obavlja na temelju javnog poziva koji objavljuje i provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora.


U nastavku su Zapisnici sa sjednica Programskog vijeća HRT-a....