Program rada i financijski plan HRT-a za 2014. godinu

Na temelju članka 13., stavka 6. i članka 23., stavka 1., podstavka 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine" br. 137/10 i 76/12) te članka 19., stavka 1., točke 5. i članka 36., stavka 2. Statuta HRT-a ("Narodne novine" br. 14/13) Nadzorni odbor HRT-a donosi Program rada HRT-a na prijedlog glavnog ravnatelja HRT-a, po prethodno pribavljenome mišljenju Programskog vijeća HRT-a.

Na temelju članka 13., stavka 6. i članka 23., stavka 1., podstavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine" br. 137/10 i 76/12) te članka 19., stavka 1., točke 6. i članka 36., stavka 2. Statuta HRT-a ("Narodne novine" br. 14/13) Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Financijski plan HRT-a na prijedlog glavnog ravnatelja HRT-a.

Program rada i financijski plan HRT-a za 201. se nalazi OVDJE...

Aktivnosti Hrvatske radiotelevizije u 2014. obuhvaćaju ostvarivanje ključnih zadaća restrukturiranja i strategijskog razvoja u skladu s prihvaćenim dokumentima.

Najvažniji su ciljevi u 2014. povećanje dosega i ukupne programske kvalitete i djelotvornosti, učinkovito upravljanje produkcijom na svim medijskim platformama, tehnološko moderniziranje produkcijske i poslovne infrastrukture te daljnje smanjenje radnih i operativnih troškova.


Programsko usmjerenje HRT-a u 2014.

PJ Program HRT-a i u 2014. radit će na očuvanju posebne važnosti i utjecaja HRT-a u društvu te težiti pozicioniranju među vodeće europske javne medijske servise. U tom nastojanju Program će primijeniti nove tehnološke mogućnosti kako bi ostvario interaktivnost usluga te bio dostupan širem krugu korisnika.


Glavni ciljevi programskog usmjerenja HRT-a za 2014.

Glavni su ciljevi isporučivanje programa koji će u javnosti biti prepoznat kao željeno i korisno javno dobro te postavljanje HRT-a kao medijske reference za pružanje programa visoke vrijednosti, uzimajući u obzir raznolikost interesa korisnika.

Cilj je i održanje ukupne gledanosti/slušanosti na općim kanalima te povećanje gledanosti/slušanosti programskih sadržaja visoke javne vrijednosti. Želi se pozicionirati prve programe kao opće programe vjerodostojnog sadržaja koji će informirati, obrazovati i težiti korektivnoj ulozi demokratskog razvoja društva. Takoder želi se i strateški profilirati druge programe prema malo mlađoj publici s više zabavnih i ležernijih sadržaja.

Među glavnim je ciljevima i jasno pozicioniranje trećih programa kao prepoznatljivih programskih kanala koji prioritetno emitiraju sadržaje iz kulture, umjetnosti i znanosti. Glavna zadaća bit će i poboljšanje visoke razine programskih sadržaja namijenjenih specifičnoj, obrazovanijoj publici.

Planirano je jasno profiliranje i pozicioniranje specijaliziranog informativnog kanala HTV4, a s međunarodnim kanalom Glas Hrvatske, razmjenom sadržaja i otvaranjem prostora za emitiranje usmjeravanje prema snažnijem informiranju Hrvata izvan domovine.

Planira se i povezivanje radijskih i televizijskih kanala u zajedničkoj proizvodnji srodnih programskih sadržaja: HTV1 s HRA1, HTV2 s HRA2 i HTV3 s HRA3, kako bi se ostvarili vidljivi pozitivni sinergijski učinci.

Cilj je također poticanje povećanja proizvodnje medijskih dobara trajne vrijednosti s naglaskom na dramske programske sadržaje. Na kraju je zadaća i proširenje ukupne ponude svih kanala te svih javnih usluga HRT-a na novim medijskim platformama kako bi se povećao doseg programskih sadržaja.