14. sjednica Programskog vijeća HRT-a – „HRT ide u dobrom smjeru!“

Na danas održanoj, 14. sjednici Programskog vijeća HRT-a, Glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman izvijestio je Programsko vijeće o planovima restrukturiranja dopisništava HRT-a.


Istaknuo je kako ništa što se radi ne dovodi u pitanje programske obveze HRT-a preuzete Ugovorom s Vladom RH.

Restrukturiranje dopisništava uvjetovano je tehnološkom obnovom s ciljem smanjenja troškova i povećanja programske i produkcijske učinkovitosti HRT-a, istaknuo je Radman.

Također, trenutačno dopisništva zapošljavanju 51-nog zaposlenika od kojih je 14-tero novinara. Istaknuo je i kako je tehnološka infrastruktura dopisništava starija od 20 godina.

HRT je pokrenuo investicijski ciklus, koji kreće od tzv malih dopisništava. Njime će se nabaviti suvremena oprema a područja koja je dosada pokrivalo 14-tero novinara ubuduće će pokrivati 22-oje dopisnika koji će uz najsuvremeniju tehnologiju izvještavati za sve platforme HRT-a. Dopisništva će se gasiti u razdoblju od 1.lipnja do 1.kolovoza 2014. 

Članica vijeća Neda Ritz istaknula je kako je u tom procesu najbitnije da se područja dopisništava ubuduće pokrivaju sadržajno i kvalitativno ravnomjerno.
Član vijeća, Josip Jović smatra kako je javnost preplavljena zloupotrebom informacija o promjenama te kako se javnost uznemirava pogrešnim informacijama.

Zaključno, Programsko vijeće za sljedeću je sjednicu zatražilo precizne podatke o udjelu programskih sadržaja koje proizvode tzv. „mala dopisništva“ te informaciju o tome kako će se odvijati program restrukturiranja, koliki je predviđeni broj ugovornih dopisnika i kako će njihov rad biti organiziran.

Također, na sjednici se Programsko vijeće upoznalo  s Izvještajem RJ arhivi i programsko gradivo te je pohvalilo Izvještaj te radne jedinice.

Programsko vijeće zatražilo je redovni tromjesečni izvještaj o ispunjavanju planova vezano uz digitalizaciju i osiguravanje dostupnosti arhiva HRT-a.

Poslovna jedinica Program dostavila je Vijeću  prijedlog načina i metodu izvještavanja o zakonskim i ugovornim obvezama HRT-a temeljem  obveza iz Ugovora,  Zakona o HRT-u i Zakona o elektroničkim medijima. 

Članovi vijeća izrazili su zadovoljstvo izvješćem PJ Program te iznijeli dojam da HRT na ukupnom planu ide u dobrom smjeru. Predloženi mjesečni izvještaj za prosinac  trebao bi poslužiti kao osnova za razradu i raspravu o konačnom formatu Izvještaja za 2013. godinu a predložene izmjene i dopune unijet će se do slijedeće sjednice.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo izvješće povjerenika o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga HRT-a za razdoblje od 13. studenoga 2013. do 28. siječnja 2014. te  zatražilo od HRT-a da ispuni ranije zahtjeve i dobije odgovore na pitanja oko pojedinih neprihvatljivih trendova i primjedaba korisnika koje se stalno ponavljaju.