Izmjena poslovnika o zajedničkom radu PV i NO HRT-a

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA     
Programsko vijeće HRT-a
Nadzorni odbor HRT-a

Na temelju članka 37. stavka 2. Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 7. zajedničkoj sjednici, održanoj 19. srpnja 2011. donijeli su odluku o

                                                   IZMJENI  I ISPRAVKU

                           POSLOVNIKA O RADU PROGRAMSKOGA VIJEĆA HRT-a
                       I NADZORNOG ODBORA HRT-a NA ZAJEDNIČKOJ SJEDNICI


I.

Članak 27. mijenja se i glasi:
„Nakon javnog otvaranja pristiglih prijava, cjelokupna natječajna dokumentacija dostavlja se predsjedniku Uprave HRT-a na daljnji postupak“

II.
Ispravlja se članak 29. tako da se umjesto riječi „ vršitelja dužnosti predsjednika Uprave HRT-a“ stavljaju riječi „ vršitelja/e dužnosti člana/ova Uprave HRT-a“

III.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. Ova Odluka objavljuje se na internetskim stranicama HRT-a.


                                                                       Predsjedateljica zajedničke sjednice
                                                          Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
 
                                                                                   Nada Zgrabljić Rotar


                                                                      Predsjednica Nadzornog odbora HRT-a

                                                                                   Silvija Luks Kalogjera