O čemu ćete komunicirati s povjerenikom?

Povjereniku za korisnike usluga HRT-a možete se obratiti ako smatrate da su vam u sadržajima uskraćena neka prava ili ako želite dati komentar, kritiku ili pohvalu.S povjerenjem se obratite ako primjerice želite postaviti pitanja o:


1. kršenju komunikacijskih prava građana (pravo na slobodu govora, pravo na dostupnost medija, pravo na informaciju, pravo na demanti)

2. povredi ljudskih prava i diskriminaciji bilo koje vrste u emitiranim sadržajima

3. objavi netočnih ili nepotpunih informacija

4. jeziku i govoru

5. prelaženju granica dobroga ukusa, neprimjerenom i pretjeranom nasilju, uvredljivim stereotipima

6. neprimjerenim termina emitiranja


Dokument Standardi i kvaliteta HRT-a glavna je odrednica rada povjerenika.