Aleksandar Milošević

Aleksandar Milošević diplomirao je 1986. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 1987. do 1991. radi kao novinar na tadašnjoj Radioteleviziji Zagreb. Od 1993. do 1997. zaposlen je u UNHCR-u, a od 1997. do 2005. u Institutu Otoreno društvo obavlja dužnost direktora Programa za medije. U Srpskom demokratskom forumu proveo je godinu dana kao direktor programa zaštite nacionalnih prava Srba, a od 2006. radi kao generalni sekretar Srpskog narodnog vijeća.