Cjenik izborne promidžbe za 2013. godinu

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 21.a st. 3. Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12) te članka 17. st. 3. t. 4. Statuta HRT-a (NN 14/13) i Cjenika promidžbenih usluga Hrvatske radiotelevizije s Općim uvjetima od dana 11. prosinca 2012., Ravnateljstvo HRT-a na 3. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013. donijelo Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u programima Hrvatske televizija, Hrvatskog radija, Teletekst stranica i internet stranica HRT-a u 2013.