Popis gospodarskih subjekata s kojima HRT ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Hrvatska radiotelevizija objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. STIPE SAVJETI d.o.o., Zagreb

2. TOMAX d.o.o., Zagreb.