Odluka o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama

HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA


GLAVNI RAVNATELJ HRT-a


Broj: 01-14/102


Zagreb, 31. siječnja 2014.

                                                                                             


Na temelju članka 19.a i 21. Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12), članka 15. stavak 1. točka 27. Statuta HRT-a (N.N. br. 14/13.), odredaba Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva, kao i javnog poziva za humanitarne i druge akcije u 2014. godini, objavljenog 22. studenog 2013. godine na internetskim stranicama HRT-a, Glavni ravnatelj HRT-a donosi sljedećuODLUKUHrvatska radiotelevizija će se tijekom 2014. godine, u skladu s Pravilima o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva uključiti u sljedeće ponuđene akcije/projekte:- u redovitim emisijama Hrvatske radiotelevizije, u skladu s uredničkom procjenom, najavit će se i/ili popratiti akcije/projekti:

·                     Naziv ponuditelja: HRVATSKI SAVEZ ZA RIJETKE BOLESTI, ZAGREB


      Naziv/cilj projekta: Rijetki ali jednaki – podizanje svjesnosti o rijetkim bolestima

·                     Naziv ponuditelja: HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI, ZAGREB


      Naziv/cilj projekta: Krv je jača nego što misliš

·                     Naziv ponuditelja: UDRUGA ZA SINDROM DOWN - ZAGREB


      Naziv/cilj projekta: Sunčana strana dlana

·                     Naziv ponuditelja: CRVENI NOSEVI – KLAUNOVI DOKTORI, ZAGREB


      Naziv/cilj projekta: Smijeh pomaže
Tijekom jednog (1) humanitarnog tjedna u sklopu medijskog projekta HRT-a Uz nas niste sami i završnom emisijom na kraju tjedna popratit će se:

·                     Naziv ponuditelja: SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE, ZAGREB


      Naziv/cilj projekta: Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici 

Projekti u emisijama HRT-a, u skladu s uredničkom procjenom, bit će predstavljeni bez posebnog isticanja humanitarnog broja telefona i žiro-računa, a projekt u sklopu medijskog projekta Uz nas niste sami moći će istaknuti humanitarni broj telefona i žiro-računa. Svi projekti bit će predstavljeni pod zajedničkim nazivom Uz nas niste sami na internetskoj stranici www.uznasnistesami.hrt.hr.

U slučaju da, do ostvarenja suradnje s HRT-om, u udruzi ili projektu kojeg provodi, dođe do povrede bilo kojeg od kriterija navedenog u javnom pozivu iz članka 6. Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva, HRT zadržava pravo otkazati suradnju na projektu bez otkaznog roka. 
 
                                                                                                         
Glavni ravnatelj HRT-a
Goran Radman