Prilagodba poslovnih procesa HRT-a izmjenama Zakona o javnoj nabavi

Vezano uz izmjene Zakona o javnoj nabavi (NN 143/13), HRT je proveo prilagodbu poslovnih procesa izmijenjenim zakonskim propisima.

Prema usvojenim izmjenama Zakona o javnoj nabavi odredbe istog ne primjenjuju se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna (umjesto dosadašnjih 70.000,00 kn za robu, usluge i radove), a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

U cilju održanja kontinuiteta transparentnosti rada u postupcima nabave i daljnjeg nastojanja za jačanjem tržišnog natjecanja, HRT je osigurao tehničke preduvjete na internet stranici HRT-a, www.hrt.hr,  za javnu objavu postupaka bagatelne nabave.

Navedeno znači da će se od 01.01.2014. za nabavu roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost niža od zakonom određenih pragova, provoditi postupak nabave putem objave nabave na Internet stranici HRT-a, u skladu s usvojenim internim Pravilnikom o postupcima bagatelne nabave u poslovanju HRT-a.

Na ovaj će način zainteresirani gospodarski subjekti moći pratiti objave bagatelne nabave HRT-a pri čemu će za postupke nabave od interesa za njihovo poslovanje popuniti zadani obrazac s podacima o gospodarskom subjektu nakon čega će zaprimiti cjelokupnu dokumentaciju predmeta nabave potrebnu za sudjelovanje u postupku nabave.