Opći uvjeti poslovanja HRT-a o mjerilima i postupku odabira programa od neovisnih proizvođača

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o HRT-u („Narodne novine“, br. 137/10. i 76/12.) i članka 15. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 14/13) Glavni ravnatelj HRT-a dana 16. srpnja 2013. donio je 

OPĆE UVJETE POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE O MJERILIMA I POSTUPKU ODABIRA PROGRAMA OD NEOVISNIH PROIZVOĐAČA
 
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na oglasnoj ploči HRT-a dana 16. srpnja 2013., kada i stupaju na snagu.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta, prestaju važiti Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa od neovisnih proizvođača od 18. siječnja 2012. godine.

Opće uvjete donosimo u prilogu u datoteci.