Kako odjaviti plaćanje pristojbe


Sukladno čl.36 stavak 1 Zakona o HRT-u ( NN 137 / 2010 ) , HRT ima pravo odrediti način odjave prijamnika, odnosno plaćanja pristojbe.


Razlog odjave

Dokument

Neposjedovanje prijamnika u domaćinstvu

Zahtjev za odjavu prijamnika, u primjeni od 27.8.2015.

Neposjedovanje prijamnika za pravne osobe,obrt, gospodarsku ili drugu djelatnost.

Zahtjev za odjavu prijamnika, u primjeni od 27.8.2015.

Odlazak u Dom umirovljenika

Potvrda Doma umirovljenika s točnim podacima o obvezniku plaćanja

Smrt obveznika plaćanja mjesečne pristojbe

Smrtni list s točnim podacima o obvezniku plaćanja

Prestanak rada obrta ili pravne osobe

Potvrda nadležne ustanove o prestanku djelatnosti , Rješenje iz sudskog ili obrtnog registra
Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu:

HRT
RJ Pristojba
Prisavlje 3
10000 Zagreb