Plaćanje pristojbe putem trajnog naloga, kreditnih kartica


Mjesečnu pristojbu, osim nalogom za plaćanje možete plaćati putem trajnog naloga u hrvatskim poslovnim bankama, kreditnim karticama i mobitelom.

Za plaćanje putem trajnog naloga dovoljno je nalog za plaćanje na kojem je broj Vašeg prijamnika (PRB) dostaviti u banku u kojoj imate otvoren tekući račun te zatražiti ugovaranje trajnog naloga.

Uslugu trajnog naloga za plaćanje mjesečne pristojbe imamo ugovoreno sa sljedećim bankama: 1. ISTARSKA KREDITNA BANKA D.D.
 2. OTP BANKA D.D.
 3. JADRANSKA BANKA D.D.
 4. SLATINSKA BANKA D.D.
 5. HVB SPLITSKA BANKA D.D.
 6. KOVANICA BANKA D.D.
 7. PODRAVSKA BANKA D.D.
 8. KARLOVAČKA BANKA D.D.
 9. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
 10. BANCO POPOLARE CROATIA D.D.
 11. SAMOBORSKA BANKA D.D.
 12. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
 13. ERSTE & STEIERMÄERKISCHE BANK D.D.
 14. PARTNER BANK D.D.
 15. SBERBANK D.D.
 16. KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.
 17. ZAGREBAČKA BANKA D.D.
 18. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
 19. CROATIA BANKA D.D.Za tekuće račune otvorene u Hypo Alpe-Adria banci, Hrvatskoj poštanskoj banci ili Splitskoj banci trajni nalog se ugovara putem računa kojeg HRT ima otvoren u navedenim bankama, a za plaćanje s tekućih računa ostalih banaka u popisu, ugovaraju se trajni nalozi putem računa HRT-a u Zagrebačkoj banci i to bez obzira koji broj računa piše na nalogu za plaćanje.
IBAN računa je:


1.      HR6223600001500016178 u Zagrebačkoj banci


2.      HR5323900011500007790 u HPB-u


3.      HR9223300031551224763 u Splitskoj banci


4.      HR2325000091501135368 u Hypo banci

Za plaćanje kreditnim karticama dovoljno je potpisati ugovor o plaćanju mjesečne pristojbe (ERSTE CARD CLUB, PBZ CARD CLUB, MASTER CARD ZAGREBAČKE BANKE).Ugovor možete zatražiti osobno u Vašoj banci koja je izdavač kartice ili kartičnoj kući čiju karticu posjedujete (ERSTE CARD CLUB, PBZ CARD CLUB).


Za ugovaranje plaćanja mjesečne pristojbe putem MASTER CARD-a molimo Vas da se obratite direktno HRT-u.

Za ugovaranje trajnog naloga u navedenim bankama i kartičnim kućama ne naplaćuje se dodatna naknada za plaćanje mjesečne pristojbe.


HRT


RJ PRISTOJBA


PRISAVLJE 3


10 000 ZAGREB


Tel: 01/634 2634


Fax: 01/634 3693E-pošta: pristojba@hrt.hr (privitke dostavljati u PDF-u ili JPG formatu)