Odbacite sve pritiske i izađite na referendum

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava pozvao je građane da, bez obzira na to hoće li će glasovati "za" ili "protiv", odbace sve strahove, pritiske i nelagode, te u skladu sa svojom savješću, referendumu o braku daju svoju osobnu demokratsku legitimaciju.

Napominjući kako hrvatsko društvo svakim danom prolazi kroz sve žešće polarizacije i radikalne političke podjele, HHO u svojoj Izjavi "O referendumu za obitelj" upozorava da se u te procese nekritički i mimo profesionalnih kriterija uključio dobar dio medija i javnosti.

Mediji, većim dijelom u službi vladajuće lijeve koalicije, brojni političari, kao i predstavnici pojedinih nevladinih udruga, gotovo da se natječu kako oblatiti građane koji su svjetonazorski ili politički opredjeljeni za neku drugu, u ovom slučaju konzervativnu opciju, tvrdi HHO.

Ta nevladina organizacija smatra da se konzervativni svjetonazor i političke opcije u Hrvatskoj idejno stigmatiziraju i kriminaliziraju do te mjere da se počinje javljati strah od otvorenog i slobodnog iznošenja vlastitih stavova. Takva politička i društvena klima predstavlja ugrozu temeljnih ljudskih prava na javno iznošenje svjetonazorskih i političkih stavova, navodi se u Izjavi.

Na sceni je sukob između necivilnog društva i njegovih ostataka iz komunističkog vremena i civilnog društva koje ne pristaje na ideologizaciju ljudskih prava, smatra ta nevladina organizacija. Napominje i da će hrvatski građani, na žalost, na referendum izaići bez demokratske debate kakvu ima Švicarska, gdje se upravo priprema referendum o braku.