Šoa akademija: referendum potiče netprpeljivost

Predavači Šoa akademije pri Židovskoj općini Zagreb izrazili su na konferenciji za novinare zabrinutost da će nepotreban i skup referendum "U time obitelji" manjine pretvoriti građane drugog reda, te da politička kampanja u njegovoj pozadini jača netrpeljivost većine prema manjini.

Izglasavanjem refendumskog pitanja ništa se stvarno neposredno neće dogoditi, ali će se zakonsko određenje obitelji premjestiti u Ustav i time otežati njegovu promjenu u budućnosti, smatraju.

Većina predavača pozvala je građane da iziđu na referendum i glasuju protiv, te kritizirala Vladu da je propustila voditi događaje u pravom smjeru, a Katoličku crkvu da potiče negativne trendove u društvu.

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus smatra opasnom šutnju većine prema oduzimanju prava manjinama, na što upućuju događaji u Vukovaru, na utakmici Hrvatska - Island, te retorika koja prati prikupljanje potpisa za referendum "U ime obitelji". Umjesto jačanja tolerancije i ljudskih prava, jača agresija prema manjima, kazao je Kraus.

Mirjana Krzimanić smatra da se iza referendumskog pitanja skriva druga namjera, koja je jučer otkrivena u crkvenim poslanicama. Crkva se buni protiv manjina i želi ih na duži rok onemogućiti u ostvarivanju njihovih prava.

Žarko Puhovski drži da je referendum rezultat zajedničke politike konzervativnih političkih stranaka i vladajuće većine, a u tome vidi veliku odgovornost Vlade čiji se pojedini članovi zbog grižnje savjesti sada izjašnjavaju protiv referenduma. Na djelu je borba simboličnim pitanjima u kojima nema rješenja, ali je izišla na vidjelo podijeljenost društva, koju ne može prevladati čak ni svetinja Vukovara, kazao je Puhovski.

Zoran Pusić smatra da se demokratski mehanizmi koriste da se ugroze osnovna načela i vrijednosti koje daju smisao demokraciji kao pravednijem društvu.