AZTN prihvatio izmijenjene cijene reemitiranja HRT-ovih programa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja prihvatila je mjere i uvjete za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja na tržištu pružanja medijskih usluga televizijskog emitiranja programa nacionalne pokrivenosti, koje je u postupku utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja Agenciji predložila Hrvatska radiotelevizija.

Time je obustavljen postupak pokrenut na inicijativu poduzetnika Digi satelitska televizija d.o.o. zbog sumnje u primjenu nepravednih prodajnih cijena za reemitiranje programa HRT-a operatorima koji prenose televizijske programe krajnjim potrošačima uz plaćanje naknade (pay TV), bez obzira na platformu kojom se koriste (kabelski, IPTV ili satelit).

Naime, tijekom postupka se HRT samoinicijativno ponudio izmijeniti cijene reemitiranja i spustiti ih na razinu koja je prihvatljiva za sve operatore, što je Agencija i prihvatila. Naime, sukladno članku 49. ZZTN-a, ako sudionici na mjerodavnom tržištu nemaju većih primjedbi, uz uvjet da i sama ocijeni predložene mjere dostatnim za ponovnu uspostavu učinkovitog tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu te ako smatra da je to svrsihodnije od daljnjeg vođenja postupka, Agencija je ovlaštena prihvatiti mjere i obveze koje predloži poduzetnik protiv kojeg se vodi postupak narušavanja tržišnog natjecanja. U konkretnom slučaju HRT-a, ocijenjeno da za to postoje uvjeti.

HRT je tijekom vođenja postupka surađivao s Agencijom i u nekoliko navrata  korigirao prijedloge mjera i obveza, a konačni prihvaćeni model je, među ostalim, prihvatio primjedbe sudionika na mjerodavnom tržištu koje je Agencija zaprimila za trajanja javnog poziva poduzetnicima da dostave svoje stavove na predložene mjere HRT-a.

U modelu koji je na koncu prihvaćen rješenjem Agencije, HRT je u obvezi donijeti Opće uvjete reemitiranja programa HRT-a na „pay TV“ platformama u Republici Hrvatskoj. Cijena za reemitiranje sadržaja s kojima HRT slobodno raspolaže vrijedit će za svaki oblik reemitiranja, bez obzira na platformu na kojoj „pay TV“ operatori reemitiraju programe. Pritom se cijena za reemitiranje programa HRT-a određuje prema pretplatniku i prema kanalu na godišnjoj razini.

U 2013. ta će cijena iznositi 0,289 eura po pretplatniku i po kanalu godišnje. Ona ne sadrži naknade za kolektivno ostvarivanje prava od strane drugih nositelja autorskog i srodnih prava. U ponudi HRT-a će biti svi programi HRT-a.

HRT je u obvezi ove mjere i uvjete početi primjenjivati u roku od 30 dana. Također, na svojim internetskim stranicama mora objaviti izreku rješenja Agencije kao i «Opće uvjete reemitiranja programa HRT-a na pay TV platformama u Republici Hrvatskoj».

Ako se HRT ne bude pridržavao prihvaćenih mjera i obveza, Agencija će to smatrati teškom povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koje podliježe izricanju upravno-kaznene mjere.