Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka
– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnja koje mogu utjecati na pitanja u vezi s privatnošću i zaštitom osobnih podataka
– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
– brine se o ispunjavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka
– omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenika za zaštitu osobnih podataka na Hrvatskoj radioteleviziji možete kontaktirati radnim danom na telefonski broj 01 634 3217.