Obrazac za promjenu podataka/adrese (pravne osobe, obrtnici, gospodarske i druge djelatnosti)

 

Stari podaci

 

Novi podaci

 

Dodatna prijava prijamnika
(registarske oznake vozila u kojem su prijamnici treba upisati u napomenu)

 

 

Ovaj obrazac je pravovaljan bez potpisa stranke.