Obrazac za promjenu podataka/adrese (građani - privatne osobe)

Stari podaci

 

Novi podaci
*Obavezno popuniti e-mail adresu radi slanja potvrde o zaprimljenoj promjeni podataka

 

 

Ovaj obrazac je pravovaljan bez potpisa stranke.